L/S Wonderboom 26 Februarie 2019

Sytze Wierda se gebiedsnaweek was vol pret en plesier vir die GR2 dogters (Mossies), seuns (Visarende) asook die GR5 seuns (Ratels)! Die GR2s het die knope spesialisasie (touwerk) gedoen. Die GR5s het die boeresport (speletjies) spesialisasie gedoen.

Het jy geweet dat die antieke Egiptenare seker die eerste beskawing was om gereedskap te ontwerp om tou te maak (3500-4000 BC)! Touwerk is nie net interessant nie, maar ook baie pret. Knope word daagliks gebruik, sommige knope word so baie gemaak dat ʼn mens nie eens dink dat dit ʼn knoop is nie (Jaco Erwee, Brandkop Voortrekkers)! Die Mossies en Visarende het vyf knope geleer (bv. Kettingsteek, kniehalter, skuifknoop, voorslagknoop en opwenspoelknoop).

Die Ratels het die skatkis van boeresporte ontdek. Leer uit die verlede en bou die toekoms daarop! In die proses het hul geleer om leiding te neem vir ’n speletjie asook om die speletjie aan te bied. Die speletjies het ’n geleentheid gebied om hulself te ontdek, te wees en te geniet! As span het die Ratels deelgeneem as ’n span deur te leer om mekaar te respekteer en vertroue te bou tussen mekaar asook met ander maats van ander kommandos.