VORMS EN REGISTRASIES

 

VORMS

Die vorms op die bladsy is slegs sigbaar as jy ‘n geregistreerde offisier is van die kommando.  Jy moet ook ingelog wees om die vorm te kan invul.

A1 Kennisgewing van spanvergadering

V1 Spesialisasie Aansoek

V2 Uitstappie & Spankamp Aansoek

V4 Aansoek om ledegeld subsidie

 

REGISTRASIE

Registrasie van jeuglede en volwasselede is slegs aanlyn en word gestuur na Oordvlak. Sodra u as volwasselid of u kind as ‘n jeuglid geregistreer het, kontak asseblief u offisier om hom/haar in te lig dat u die registrasie aanlyn voltooi het. Die offisier sal die registrasienommer met u kommunikeer sodra registrasie op Oord vlak bevestig is. Die registrasienommer word gebruik ten tye van kampe/spesialisasies en/of uistappies.

Nota ten opsigte van nuwe jeuglid inskrywings asook volwassenes, kies die volgende opsies tydens die inskrywing:

  • Gebied: Transvaal
  • Oord: Bergenbos
  • Lidregistrasie: Drawwertjie/Penkop vir Laerskoolkinders en Hoërskoolkinders is Verkenners. Volwassenes kan inskryf as ‘n Offisier, Heemraad of Jeugvriend.

Nuwe Jeuglid inskrywing 

Nuwe Volwasselid inskrywing

Herregistrasie Jeuglid

Herregistrasie Volwasselid